Χειρουργική Θεραπεία Περιοδοντίου
 
Πρόκειται για περιπτώσεις περιοδοντίτιδας βαριάς μορφής, που αντιμετωπίζονται χειρουργικά.

Πιο συγκεκριμένα η χειρουργική θεραπεία εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 
  • Βαθείς θύλακοι των οποίων ο πυθμένας εντοπίζεται κάτω από την κορυφή της υπολειμματικής φατνιακής ακρολοφίας (ενδοοστικοί θύλακοι)
  • Βαθείς θύλακοι που εντοπίζονται στα σημεία διχασμού των ριζών πολύρριζων δοντιών (μεσορριζικοί θύλακοι)
  • Επίτευξη ιστικής αναγέννησης