Οδοντικά Μικροεμφυτεύματα
 
Χρησιμοποιούνται στη μετακίνηση δοντιών σε συνεργασία με ειδικό ορθοδοντικό.