Οδοντικά Εμφυτεύματα
 
Με τα οδοντικά εμφυτεύματα αντιμετωπίζουμε περιπτώσεις:
 
  • Έλλειψη μεμονωμένου δοντιού ή ομάδας δοντιών
  • Εξαγωγή σπασμένων δοντιών
  • Έλλειψη όλων των δοντιών
  • Σταθεροποίηση ολικής οδοντοστοιχίας
 
 
Φροντίδα Εμφυτευμάτων  
 
Η φροντίδα των εμφυτευμάτων δεν διαφέρει σε πολλά πράγματα από τη φροντίδα των φυσικών δοντιών μας. Τα εμφυτεύματα μετά την οστεοενσωμάτωσή τους είναι πλέον κομμάτι του οργανισμού μας και χρειάζονται τη φροντίδα μας.

Σημαντικό ρόλο παίζει λοιπόν η στοματική υγιεινή (όπως και στα φυσικά μας δόντια). Με τη σωστή φροντίδα και τη στοματική υγιεινή διατηρείται η υγεία των περιεμφυτευματικών ιστών. Απαραίτητη είναι και η συμβολή του οδοντιάτρου το οποίο πρέπει να επισκέπτεσθε σε τακτά χρονικά διαστήματα για τον απαραίτητο έλεγχο και την πρόληψη.