Ανάπλαση Οστού
 
Χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις αδυναμίας τοποθέτησης εμφυτευμάτων. Επίσης, σε περιπτώσεις απορρόφησης οστού γύρω από τα δόντια που έχει σαν αποτέλεσμα τη μειωμένη στήριξή τους.